Publicerade berättelser

179

Sortera

Elin

Solna

21 april 2020

Elin, 23 år

Livet står still, samtidigt som det rullar på i en väldig fart. Förutom mitt jobb som boendestödjare på en gruppbostad med unga personer med funktionsvariationer så håller jag mig hemma, undviker aktiviteter utanför hemmet och sociala kontakter. Livet har stannat upp, jag lever inte som jag brukar leva, många av mina rutiner är brutna och det ger mig en inre stress. Samtidigt känner jag hur livet rullar på. Två släktingar kämpar för sina liv på sjukhus, den ena nedsövd. Då blir det så tydligt att livet är skört och pågår för oss alla ändå även om vardagen tycks stå still och dagarna smälter ihop.

165 av 179