Publicerade berättelser

179

Sortera

Om dagboken

Vi upplever just nu en historisk tid. Corona-virusets utbredning är en händelse som kommer att sätta spår hos och lämna sår i oss och i världen. Vi vill skildra denna speciella tid tillsammans med er.

Därför publicerar vi här ett urval av alla de berättelser vi har fått in. Och vi fortsätter att publicera, så fortsätt att skicka in. Berätta om hur din vardag ser ut, hur du upplever den här krisen och hur du ser på framtiden. Skicka med en bild och om du vill – en video. Textens maxgräns är 1 500 tecken och vi förbehåller oss rätten att korta ner berättelser som är längre än så.

Tack för att ni delar med er. Tillsammans skriver vi historia.

Villkor för inskickat material

Genom att godkänna dessa villkor och skicka in texter, bilder och/eller videos (gemensamt ”Materialet”) till Aftonbladet Hierta AB (”Aftonbladet”) ger jag Aftonbladet en rätt att fritt, utan begränsning i tiden, framställa exemplar av Materialet och tillgängliggöra Materialet för allmänheten i alla Aftonbladets kanaler (så som till exempel tidningen Aftonbladet, dess bilagor samt på webbplatsen aftonbladet.se och i Aftonbladets kanaler på sociala medier). Jag ger också Aftonbladet rätt att göra mindre justeringar i Materialet, dock utan att förändra innebörden eller förvanska innehållet. Aftonbladet har dock ingen som helst skyldighet att använda eller publicera Materialet.

I den mån Materialet som jag skickar in till Aftonbladet, helt eller delvis, belastas av rättigheter från andra rättighetsinnehavare garanterar jag att jag har rätt att använda sådant innehåll och att jag har rätt att till Aftonbladet upplåta en rätt att använda sådant innehåll på det sätt som beskrivs ovan.

Om du önskar att hämta ut, rätta eller begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig, vänligen mejla support@aftonbladet.se. Om du vill ta bort ett publicerat inlägg eller korrigera något mejla digitalstory@aftonbladet.se.